Xuất bản thông tin

Cong khai chat luong 2013-2014

Cong khai chat luong 2013-2014


 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013-2014

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 Điều kiện tuyển sinh . 

Trẻ sinh năm 2007

Hoàn thành chương trình lớp 1

Hoàn thành chương trình lớp 2

Hoàn thành chương trình lớp 3

Hoàn thành chương trình lớp 4

 

 

II

 Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.

- Liên hệ thường xuyên: Sổ liên lạc, điện thoại.

- Họp định kỳ 3 lần/ năm (đầu năm, giữa, cuối).

- Chấp hành nghiêm túc nội quy nhà trường.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua

 

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...).

 

- Đảm bảo đủ phòng cho HS học 2buổi/ ngày ( 7 buổi/tuần).

- Đảm bảo đủ các phòng: thư viện, thiết bị, phòng tin học.

-Đủ nhà vệ sinh tự hoại ở tất cả các điểm trường (Nam riêng, nữ riêng).

 

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục.

 

-  Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Sinh hoạt Đoàn, Đội.

- Tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, về nguồn...

 

 

VI

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục.

 

- CBQL: 03

- Đầy đủ ở các bộ môn.

- Bảo đảm đạt chuẩn sư phạm 100% và trên chuẩn 60%.

- Nhiệt tình, tích cực, năng nổ, nhạy bén, sáng tạo trong tất cả các hoạt động.

 

 

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được.

 

-XLHK: 100% thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ HS

- XLHL: G:41%; khá: 40%; TB: 19%

- XLTL: 70% tốt; 30% đạt 

 

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

Tiếp tục học lên lớp 2

Tiếp tục học lên lớp 3

Tiếp tục học lên lớp 4

Tiếp tục học lên lớp 5

Tiếp tục học lên lớp 6

 

                                                 

 

Đông Triều, ngày 3 tháng 10 năm 2013

Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Văn Bình