Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11

Lịch công tác tháng 11


 

1. Lập thành tích chào mừng ngày  nhà giáo Việt nam.

2. Các tổ tiến hành thao giảng.

3.Tập huấn CNTT và bảng tuơng tác thông minh.

4. Tiếp tục tham gia các cuộc thi trên mạng

 

 

Ngày , tháng

Nội dung

Người phụ trách

1 /11/2012

Tập huấn bảng tương tác thông minh

- BGH-tổ CNTT.

5 – 12 /2012

 - Các tổ tiến hành  thao giảng hướng tới hoạt động chủ điểm 20/10, 20/11

 - Ôn đội tuyển thi giao thông thông minh trên mạng 05 em và ôn luyện đội tuyển  tham gia thi tuyên truyền ATGT

 - Tiếp tục bồi dưỡng CNTT cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường

 -Tiếp tục hoàn thành  các vòng thi Toán và Tiếng anh trên mạng.

-  TT

 

- GVCN-Đ/C Quyên-Linh

 - Đ/C Ngô Phượng, Hà Lan

 

-Đ/C Dần

 

 - Đ/ c Dần

 

 

 

14/11/2012

-Tổ chức thao giảng cấp trường – kết hợp sử dụng bảng tương tác thông minh

BGH -TT

17/11/2012

Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

-Đ/C Liên

20/11/2012

Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

CTCĐ-BGH

10/11-30/11

-Tiếp tục dự giờ thăm lớp  các Đ/C GV

-Tiếp tục hoàn thành  các vòng thi Toán và Tiếng anh trên mạng

BGH-TT

HP- Hà Hường- Hương