Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012


 

                             Đông Triều, Ngày 6 tháng 12 năm 2012

                       

                                    LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

1. Tổ chức cuộc thi IOE cấp trường.

2. Phát động phong trào thi đua « dạy tốt, học tốt » chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

3. Tham gia hội thi học sinh khối 4,5 nói giỏi Tiếng Anh.

 4. Kiểm tra cuối kỳ I.

5. Tổ chức nói chuyện truyền thống ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12

Ngày tháng

Nội dung

Người phụ trách

03/12

Tham dự hội nghị triển khai công tác tháng 12 tại PGD

đ/c Bình

04 -10/12

-  Tiếp tục kiểm tra nề nếp các lớp

BGH +TPT

11-14/12

Thanh tra toàn diện 06 đồng chí

BGH + TT CM

 

14/12

 

15-16/12

Tham gia  thi học sinh nói giỏi Tiếng Anh cấp Huyện

Tổ chức vòng thi IOE cấp trường

 

 2 HS + GV dạy-BGH

-HĐT

27-28/12

Kiểm tra cuối kỳ I các môn : Toán, tiếng việt, khoa, sử, địa, tiếng anh, tin

BGH

         Nơi nhận:                                                      HIỆU TRƯỞNG       

                 + Bộ phận chuyên môn                                                         

                 + Lưu VP                                             Nguyễn Văn Bình