Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 12 năm 2014

Lịch công tác tháng 12 năm 2014


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 01 tháng 12 năm 2014

 
 
 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12 năm 2014

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:

- Duy trì sĩ số lớp, quan tâm giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.

- Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh yếu.

2. Các hoạt động giáo dục:

- Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Tổ chức chuyên đề cụm khối 2,3.

- Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I.

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014.

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

 

01-05

- Duyệt chương trình, kế hoạch của giáo viên, tổ chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch.

BGH+Tổ trưởng

 

06

- Họp Hội đồng sư phạm, họp chuyên môn trường.

CBGV toàn trường

 

08-12

- Kiểm tra nền nếp học tập của học sinh, kiểm tra hoạt động của lớp học VNEN.

- Kiểm tra công tác đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

BGH, TTCM

13

Sinh hoạt chuyên đề về lớp học thông minh.

TTCM

15-19

 Kiểm tra nề nếp các lớp.

       BGH

20

Tổ chức giao lưu tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

BGH, TPTĐ

 

22-24

- Kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Dự giờ giáo viên.

- Kiểm tra nền nếp học tập của các lớp.

BGH, TTCM

 

30

Tổ chức chuyên đề cấp cụm (lớp 3 VNEN về phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột").

BGH, GV toàn trường

29-31

Sơ kết học kỳ I; Họp thi đua lần I.

BGH

                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đoàn Thị Nhung