Xuất bản thông tin

Thông báo lịch công tác tháng 02 năm 2016

Thông báo lịch công tác tháng 02 năm 2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

Số: 16/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Bình Khê, ngày 01  tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:

- Duy trì sĩ số học sinh.

- Xây dựng kế  hoạch phát triển năm học 2016-2017.

2. Chuyên môn:

- Tập trung bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải Toán trên mạng và thi viết chữ đẹp cấp thị xã.

- Tổ chức thao giảng mừng Đảng, mừng xuân Bình Thân 2016.

- Tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán theo quuy định.

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

 

01

- Duyệt chương trình, giáo án của giáo viên.

- Chiều họp hội đồng sư phạm trường tháng  02-2016.

 

BGH

02

- Tổng vệ sinh toàn trường.

- Kiểm kê tài sản bàn giao cho bảo vệ trước khi nghỉ Tết.

- Trao quà cho học sinh nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán.

BGH

03- 18

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân  năm 2016.

BGH

16

Gặp mặt đầu xuân, tổ chức tết trồng cây.

BGH

19

- Buổi học đầu tiên của năm mới Bính Thân  2016.

CBGVNV và HS toàn trường

20

 

Học bù ngày 27- 01- 2016 nghỉ tránh rét.

BGH, GV toàn trường

22-29

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

BGH, Tổ trưởng

27

Hội giảng mừng Đảng, mừng xuân.

BGH, các tổ chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                                            Đoàn Thị Nhung