Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Trường Tiểu học Bình Khê I phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2019, Trường Tiểu học Bình Khê I phát động cuộc thi" Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh" trên mạng internet. Tham gia cuộc thi có đầy đủ các đồng chí giáo viên, nhân viên của trường.


      Cuộc thi năm nay gồm các nội dung: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thành tựu, kết quả trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; tôn vinh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới…

   Thời gian triển khai cuộc thi từ ngày 20-3 đến ngày 22-5. Để tham gia cuộc thi, thí sinh tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi. 

     Cuộc thi là cơ hội để giáo viên nhà trường nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, tìm hiểu về Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam, giúp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Một số hình ảnh của buổi phát động