Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức chuyên đề môn Tiếng việt lớp 1.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức chuyên đề môn Tiếng việt lớp 1.

Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019, sáng ngày 20 tháng 10 năm 2018, trường Tiểu học Bình Khê I đã tổ chức chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt lớp 1".


        Tham gia dạy chuyên đề là  đồng chí  Nguyễn Thị Phương Thanh– giáo viên chủ nhiệm lớp 1C. Trong tiết học cô giáo Nguyễn Thị Phương Thanh đã sử dụng phương pháp đổi mới "Lấy học sinh làm trung tâm". Với sự chuẩn bị chu đáo về đồ dùng và nội dung kiến thức, áp dụng các hình thức học tập phong phú, sự kết hợp nhịp nhàng giữa cô và trò, tiết học đã diễn ra thành công tốt đẹp, phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Học sinh tự tin tìm hiểu chiếm lĩnh kiến thức, vận dụng thực hành đạt hiệu quả cao.  Sau khi tham dự tiết dạy, các đồng chí giáo viên nhà trường đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm đối với tiết dạy, từ đó chia sẻ những kinh nghiệm để nâng cao chất lượng môn Tiếng việt khối 1.

      Buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự có ý nghĩa đối với đội ngũ giáo viên nhà trường. Qua hoạt động chuyên đề, chất lượng người thầy được nâng cao, phát huy được năng lực của từng tổ viên trong tổ khối, nhân rộng những kinh nghiệm tốt trong toàn trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Một số hình ảnh:

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh– giáo viên chủ nhiệm lớp 1C thực hiện tiết Học vần bài "U-Ư". 

Cô Nguyễn Thị Phương Thanh– giáo viên chủ nhiệm lớp 1C thực hiện bài Học vần. 

Các tổ chuyên môn tham gia dự giờ tiết học vần do cô Nguyễn Thị Phương Thanh thực hiện. 

= = = Trần Linh = = =