Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019.

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội nghị chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019.

Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019, sáng ngày 15/01/2019, trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức hội nghị chuyên đề cấp trường "Đổi mới phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực và ứng dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong môn Tự nhiên xã hội lớp 2 và môn Địa lí lớp 5"


     Đến dự và chỉ đạo hội nghị chuyên đề có các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng toàn thể các đồng chí giáo viên trong nhà trường.

     Tại hội nghị, các đồng chí giáo viên đã được tham dự 2tiết dạyminh họa. Tiết 1, môn Tự nhiên xã hội lớp 2: "Bài 24: Cây sống ở đâu?" do đồng chí Đường Thị Phương, giáo viên tổ 2-3 thực hiện. Tiết 2 môn Địa lí lớp 5 do cô Phan Hồng Nhung thực hiện dạy " bài 17: Châu Á". Cả hai tiết học đều sử dụng CNTT trong tiết dạy, vận dụng tổ chức các hình thức học tập phong phú, giáo viên đã làm cho bài giảng  trở nên sinh động hơn và hấp dẫn thu hút học sinh. Qua đó tiết dạy đã phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần hợp tác và nâng cao năng lực tiếp cận kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của học sinh góp phần đổi mới phương pháp trong giảng dạy.

     Sau hai tiết dự giờ,Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên đã tham gia đóng góp ý kiến, nhận xét nội dung, tiến trình lên lớp, việc ứng dụng các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực trong tiết dạy. Rút kinh nghiệm từ tiết dạy thực nghiệm, sau hội nghị chuyên đề, các tổ chuyên môn trong nhà trường sẽ tiếp tục bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng CNTT, sử dụng các phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực đạt hiệu quả cao cho giáo viên và học sinh, chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng các giờ dạy nâng cao hiệu quả giao tiếp hai chiều giữa giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Một số hình ảnh:

Tiết TNXH lớp 2 do cô Đường Thị Phương thực hiện

 Thây cô và các em học sinh tham gia tiết học TNXH

 

 

= = = Trần Linh = = =