Danh sách CBGV năm học 2012-2013


 

Họ tên Ngày/tháng/năm          sinh          Dân tộc Địa chỉ thường trú Điện thoại DD         Ngày tuyển dụng Ngành đào tạo Trình độ 
Nguyễn Văn Bình 15/03/1959 Kinh (Việt) Thôn 1 - Đức Chính - Đông Triều - Quảng Ninh 0985 166 715 08/05/1978 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Vương Văn Dần 23/09/1974 Kinh (Việt) Thôn Trại Thông  xã Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 01663136199 09/01/1996 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị Thảo 07/07/1977 Kinh (Việt) Tràng bảng 1- xã Tràng An huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh 01664834368 09/15/1997 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị Thiềm 14/02/1980 Kinh (Việt) Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh   12/01/2008 Tiếng Anh_SP Trình độ trên chuẩn
Trần Thị Thùy 04/11/1981 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0936508928 12/01/2008 Họa - Mỹ thuật_SP Trình độ đạt chuẩn
Đào Thị Nga 14/08/1980 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 01677887528 12/01/2008 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Đỗ Thị Nết 26/09/1986 Kinh (Việt) Vĩnh lập - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   08/18/2009 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị Hà Lan 25/12/1981 Kinh (Việt) Vĩnh Tân - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   08/18/2009 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Lô Duy Tân 06/02/1966 Tày Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1997 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Diệp Văn Long 12/02/1988 Sán Dìu Tràng Lương - Đông Triều - Quảng Ninh 0902299370 04/14/2011 Thể dục - Thể thao_SP Trình độ trên chuẩn
Hùynh Thị Phương Anh 10/04/1987 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0977144963 04/14/2011 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Hồng Hương 21/02/1984 Kinh (Việt) Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh 01287275955 04/14/2009 Kế toán tài chính Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Thuý Vân 03/12/1987 Sán Dìu Binh Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0979694748 08/01/2009 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Vi Thành Thái 28/08/1958 Tày Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 01697752569 09/01/1997 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Phan Hồng Nhung 28/07/1988 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0932239222 04/14/2011 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị Quyên 09/07/1987 Kinh (Việt) Xuân bình- Bình khê- Đông triều- Quảng ninh 01656685234 04/14/2011   Trình độ đạt chuẩn
Trần Thị Linh 20/12/1986 Kinh (Việt) Đông Sơn- Xuân Sơn- Đông Triều- Quảng Ninh 0906058938 04/14/2011 Thư viện_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Thị Nguyệt 25/01/1986 Kinh (Việt) 6A - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 01632591543 04/01/2012 Tin học_SP Trình độ đạt chuẩn
Đinh Thị Khánh Ly 21/06/1981 Kinh (Việt) Thôn Hạ 1- Tràng  An - Đông triều - QN 0976607993 04/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Trần Thị Mai Hương 26/09/1985 Kinh (Việt) Tại Mới A - Bình Khê - Khê Đông Triều - Quảng Ninh 01656225673 04/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Đường Thị Phương 07/08/1988 Kinh (Việt) Phú Ninh - Bình Khê -  Đông Trièu - Quảng Ninh 0989597248 04/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Phạm Thị Thảo 11/02/1988 Kinh (Việt) Quế Lạt - Hoàng Quế - Đông Triều - Quảng Ninh 0983313498 05/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Quỳnh Ân 28/12/1985 Kinh (Việt) Tổ 3 - Vĩnh Thông - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 01204158876 05/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Thị Thuý 07/01/1988 Kinh (Việt) Xuân  Bình - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0982484205 05/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Thị Hương 30/01/1988 Kinh (Việt) Trung Tâm Nông Trường- Bình Khê - Đông Triều  - Quảng Ninh   05/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Hoàng Thị Huyền 10/10/1986 Kinh (Việt) Xuân Bình - Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   05/01/2012 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Lê Thị Thanh Hải 06/07/1978 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   09/18/1997 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị Hương 08/01/1958 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1975 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Thị Hiệm 19/10/1958 Kinh (Việt) ĩnhuân Sơn - Đông Triều- Quảng Ninh 0972547081 09/01/1997 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Nguyễn Thị Bến 20/10/1961 Kinh (Việt) Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1997 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Bùi Thị Liên 26/03/1985 Kinh (Việt) Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh 01273377889 08/18/2009 Mỹ thuật_SP Trình độ trên chuẩn
Ngô Thị Phượng 28/10/1978 Kinh (Việt) Bình Khê  - Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1997 Tiểu học_SP Trình độ trên chuẩn
               
Lê Thị Thanh Huyền 05/06/1982 Kinh (Việt) Thôn 1 xã Tràng an huyện Đông Triều tỉnh Quảng Ninh 01687766220 12/02/2002 Kế toán tài chính Trình độ trên chuẩn
Hà Thị Tuyết 09/07/1961 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   11/01/1982 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Bùi Thanh Khoản 02/06/1960 Kinh (Việt) Thôn Trại mới A xã Bình Khê huyện Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1978 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Lê Thị Nghiệp 02/02/1960 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   12/01/1983 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Phạm Thị  Hiền 13/12/1959 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1978 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Vũ Thị Thu 27/03/1963 Kinh (Việt) Khu Vĩnh Lâm - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   09/01/1984 Sinh vật học_SP Trình độ trên chuẩn
Lê Hải Luyến 03/11/1959 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   10/01/1980 Hóa học_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị  07/06/1960 Kinh (Việt) Bình Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 01288395135 09/01/1982 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn
Hà Thu Hường 20/04/1982 Kinh (Việt) Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh   08/18/2009 Tiếng Anh_SP Trình độ trên chuẩn
Nguyễn Thị Tuyết 08/12/1988 Kinh (Việt) Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 0902299370 08/18/2009 Tiểu học_SP Trình độ đạt chuẩn