Thông báo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017-2018


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

                     THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

47

37

10

 

 

27

09

06

05

 

I

Giáo viên

36

31

05

 

 

24

09

03

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

02

02

 

 

 

 

02

 

 

 

2

Thể dục

02

02

 

 

 

01

01

 

 

 

3

Âm nhạc

01

01

 

 

 

 

01

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

03

03

 

 

 

03

 

 

 

 

5

Tin học

01

 

01

 

 

 

01

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

02

 

 

 

02

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

III

Nhân viên

09

04

05

 

 

01

 

03

05

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

01

 

 

 

 

 

01

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

01

 

 

 

01

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

01

 

 

 

 

 

01

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

01

 

 

 

 

 

01

 

 

6

Nhân viên khác

 

05

05

 

 

 

 

 

05

Bảo vệ, lao công

 

                                                                                                Bình Khê, ngày 01 tháng  8 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                        (Đã ký)

 

 Đoàn Thị Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu