Thông báo lịch công tác tháng 8 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

Số: 108a/TB-THBKI

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 01  tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 8 năm 2017

*Nhiệm vụ trọng tâm tháng:

1. Kế hoach phát triển :

- Tổ chức điều tra phổ cập và hoàn thành hồ sơ phổ cập năm 2017.

- Huy động trẻ khuyết tật ra lớp.

- Rà soát trẻ trong độ tuổi huy động ra lớp học.

2. Hoạt động chuyên môn:

- GV tham gia học bồi dưỡng chuyên môn do phòng GD tổ chức từ 01-17.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

- Tựu trường ngày 14/8.

- Tổ chức tuần sinh hoạt tập thể.

- Chuẩn bị cho công tác khai giảng.

*Nhiệm vụ cụ thể:

Ngày

Nội dung công việc

 

Người phụ trách

01-17

Giáo viên học bồi dưỡng chuyên môn tại trường Tiểu học Vĩnh Khê và trường tiểu học Kim Đồng.

Toàn thể CBGV

14

- Học sinh tựu trường.

 

BGH và GVCN

18

- Giáo viên học bồi dưỡng hè tại trường.

BGH

23

Đại hội Công đoàn cơ sở.

BCHCĐ

21-25

Học sinh lớp 1 tập trung giáo viên hướng dẫn tuần làm quen.

BGH, GVCN lớp 1

28-31

- Học sinh lớp 2 đến lớp 5 tập trung tổ chức tuần làm quen học sinh, biên chế cán bộ lớp, hướng dẫn sử dụng bảo quản đồ dùng sách vở,  lao động vệ sinh trường lớp.

- Giáo viên báo cáo kết quả tập trung học sinh và danh sách đội ngũ cán bộ lớp về BGH và tổng phụ trách Đội. 

- Kiểm tra công tác thư viện.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

- Chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới 2017-2018.

GVCN

 

 

BGH, GV

 

 

 

 

CBGV NV

                                                                                 

    HIỆU TRƯỞNG                                      

        (Đã ký)                                 

Đoàn Thị Nhung

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu