Lịch công tác
Thứ năm, ngày 27/02/2020
7 giờ 30

- Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó hiệu trường: Trực trường

13 giờ 30

- Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó hiệu trường: Trực trường

Thứ sáu, ngày 28/02/2020
7 giờ 30

- Đ/c Trần Văn Toán - Phó hiệu trường: Trực trường

13 giờ 30

- Đ/c Trần Văn Toán - Phó hiệu trường: Trực trường

Thứ bảy, ngày 29/02/2020
7 giờ 30

- Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó hiệu trường: Trực trường

13 giờ 30

- Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Phó hiệu trường: Trực trường

Chủ nhật, ngày 01/03/2020
7 giờ 30

- Đ/c Trần Văn Toán - Phó hiệu trường: Trực trường

13 giờ 30

- Đ/c Trần Văn Toán - Phó hiệu trường: Trực trường

Hôm nay: Thứ tư, ngày 26 / 02 / 2020
7 giờ 30

- Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trường: Trực trường

13 giờ 30

- Đ/c Lê Thị Thu Hương - Hiệu trường: Trực trường