Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH Bình Khê I.
Số: 01/TH.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
            Đông Triều, ngày 02 tháng 1. năm 2012

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2012
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 1/2012:
 1. Học chương trình học kì 2.
2. Họp hội đồng giáo dục triển khai công tác tháng 01/2012...................................................
3. Họp phụ huynh học sinh toàn trường- Sơ kết học kì I- Triển khai các văn bản của Tỉnh về dạy thêm, học thêm...........................................................................................................................................
4. Kí cam kết về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển….pháo và thả đèn trời- ATGT trong dịp tết nguyên Đán...............................................................................................................
5. Chuyên đề cấp trường Môn TNvà XH lớp 1, Môn Toán lớp 5.............................................
6. Nghỉ tết Nguyên Đán từ ngày 19/01 đến hết ngày 05/2/2012..............................................
Tặng quà cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật.
7. Gặp mặt đầu xuân và tổ chức tết trồng cây.............................................................................
Lịch cụ thể
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
03/01
Học chương trình học kì 2.
BGH-GV-HS
05/1
Họp hội đồng giáo dục, triển khai công tác tháng 01/2012- Triển khai các văn bản của Tỉnh về dạy them , học them.
Toàn thể CB-GV-NV
07/1
Họp phụ huynh học sinh toàn trường- Sơ kết học kì I- Triển khai các Văn bản của Tỉnh về dạy them, học them. Kí cam kết không cho con em đi học thêmngoài nhà trườngvà cấm sản xuất, nhập khẩu…..pháo và thả đèn trời- ATGT
Toàn thể phụ huynh học sinh và học sinh.
13/1
Chuyên đề cấp trường Môn TNvà XH lớp 1, Môn Toán lớp 5.
BGH- Tổ trưởng-GV
18/1
Tặng quà cho học sinh nghèo và học sinh khuyết tật ( 07 em mỗi xuất trị giá 100.000đ)
Hội chữ thập đỏ
19/1
Nghỉ tết Nguyên đán Từ 19/1 đến hết 05/2/2012
Toàn thể CB-GV-NV-HS
30/1
Gặp mặt đầu xuân và tổ chức tết trồng cây( Trồng 200 cây keo- 10 cây mai vàng Yên tử- cây cảnh và cây bong mát)
Toàn thể CB-GV-NV-HS lớp 5

 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
..........................
  - Lưu:
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
...Nguyễn Văn Bình..