Asset Publisher

Lịch công tác tháng 10

Lịch công tác tháng 10


 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10

 

 

1. Hoàn  thiện hồ sơ phổ cập

2. Tiến hành dự giờ thăm lớp, kiểm tra hồ sơ

3.Tập huấn CNTT và bảng tuơng tác thông minh.

4. Tiếp tục tham gia các cuộc thi trên mạng

 

 

Ngày , tháng

Nội dung

Người phụ trách

4 – 20/10

 - Tiến hành kiểm tra dự giờ đột xuất của BGH

- BGH

1 – 30/10

 - Các tổ tiến hành đăng ký tiết dạy hướng tới hoạt động chủ điểm 20/10, 20/11

 - Chọn đội tuyển thi giao thông thông minh trên mạng 05 em và ôn luyện đội tuyển

 - Hoàn thiện 2 cuộc thi “ATGT” và chúng em với bệnh lao “vẽ tranh”

- Tiếp tục bồi dưỡng CNTT cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường

 -Tiếp tục hoàn thành  các vòng thi Toán và Tiếng anh trên mạng.

-  Các tổ trưởng

 

- GVCN-Đ/C Quyên-Linh

 -GV mĩ thuật-TPT

- Đ /c Linh + Quyên

-Đ/C Dần

 

 

-  Đ/c Liên + Thuỳ

 

 

- Đ/ c Dần

10/10

Tập huấn về sử dụng bảng tương tác

- Đ/c Dần + Hường