Asset Publisher

Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019


Trường Tiểu học Bình Khê I thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 như sau:

 1. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

      - Giấy khai sinh bản sao; 

      - Sổ hộ khẩu phô tô có (có mang theo bản gốc để đối chiếu);

       - Đơn xin vào học lớp 1 năm học 2018-2019;

      - Giấy chứng nhận trẻ khyết tật hoặc sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có).

2. Điều kiện tuyển sinh:

   Trẻ sinh năm 2012 có đủ sức khỏe để học tập, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Bình Khê gồm các thôn sau: Tại Mới A; Trại Mới B; Trại Thông; Quán Vuông; Bến Vuông; Phú Ninh; Bắc Sơn;  Đông Sơn; Xuân Bình.

3. Thời gian:

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7 giờ 30 phút ngày 10/7/2018 đến hết ngày 14/7/2018.

4. Địa điểm:

    Tại trường tiểu học Bình Khê I, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

                                 Trường Tiểu học Bình Khê I trân trọng thông báo!