Asset Publisher

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.

Thực hiên công văn số 148/PGD&ĐT về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh." Sáng ngày 20/2/2017, trường tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017 tới toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường.


       Chủ trì hội nghị đồng chí Đoàn Thị Nhung -Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã và nội dung Phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017 và tổ chức ký cam kết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với Hiệu trưởng về thực hiện Chủ đề công tác năm 2017 của thị xã.

Một số hình ảnh:

Ảnh 1

Ảnh 2