Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức hội thi “Làm đồ dùng dạy học” năm học 2018 -2019.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức hội thi “Làm đồ dùng dạy học” năm học 2018 -2019.

Nhằm bổ sung những thiết bị còn thiếu, phát huy được tính sáng tạo của giáo viên trong việc tự làm và sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học phục vụ có hiệu quả trong công tác dạy và học trong nhà trường. Hôm nay ngày 25/04/2019, trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội thi "Làm đồ dùng dạy học "năm học 2018-2019.


     Chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Thị Phượng -   Phó hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí giáo viên là thành viên ban giám khảo chấm thi.

     Tham gia hội thi có sự góp mặt của các thầy, cô giáo của các tổ khối chuyên môn. Các đồ dùng được các thầy, cô làm từ các nguyên liệu có sẵn, những thiết kế phù hợp với nội dung bài học. Đồ dùng thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo của thầy cô. Đặc biệt là đồ dùng có thể sử dụng cho nhiều môn học như môn Tiếng Anh,Mĩ Thuật, Thể dục, TNXH, Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc,….

      Qua hội thi, lựa chọn những đồ dùng, thiết bị dạy học tiêu biểu để phổ biến rộng rãi trong từng môn học. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên về khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. Qua đó khơi dậy và nhân rộng  phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong toàn trường.  

Một sô hình ảnh:

Đồ dùng dạy học tự làm của các tổ CM

Phần thuyết trình mô hình "Cây đa năng" của khối 2

Phần thuyết trình đồ dùng tự làm của tổ tiếng anh

Phần thuyết trình đồ dùng tự làm của tổ  thể dục

= = = Trần Linh = = =