Asset Publisher

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức quyên góp “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức quyên góp “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.

Thực hiện công văn số 1292 của PGD&ĐT thị xã về việc " triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2018 – 2019., sáng ngày 22/12/2018, trường tiểu học Bình Khê I tổ chức quyên góp ủng hộ tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể 646 em học sinh đang học tập tại trường.


     Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 646 em học sinh nhà trường quyên góp đượcsố tiền 3.066.000  đồng  để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường và hỗ trợ các em học sinh các trường khó khăn huyện Hải Hà. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tấm lòng nhân ái của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Một số hình ảnh:

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên lên ủng hộ

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên lên ủng hộ

Cô và trò lớp 2 A lên quyên góp,ủng hộ

Các em học sinh khối 2 lên quyên góp,ủng hộ

Các em học sinh khối 3 lên quyên góp,ủng hộ

= = = Trần Linh = = =