Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống “Trường học kết nối” và Quản lý dữ liệu trường Tiểu học.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống “Trường học kết nối” và Quản lý dữ liệu trường Tiểu học.

Thực hiện công văn số 641/PGD&ĐT Về việc tập huấn sử dụng hệ thống "Trường học kết nối" và Quản lý dữ liệu trường tiểu học cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên trong năm học 2016-2017.


              Hôm nay, ngày 03 háng 8 năm 2016 trường Tiểu học Bình Khê I tiến hành triển khai nội dung tập huấn. Tham dự có đ/c Đoàn Thị Nhung – Hiệu trưởng  cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chỉ đạo buổi tập huấn có đ/c Vương Văn Dần(phụ trách chuyên môn)- Phó hiệu trưởng và đ/c Trần Thị Linh phụ trách CNTT.     

   Qua buổi tập huấn  giáo viên sẽ được hướng dẫn về quy trình và cách thức đăng nhập sử dụng hệ thống phần mềm của ngành đề ra. Qua đó, giáo viên biết cách kết nối, trao đổi, tham gia các cuộc thi trực tuyến.

Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi tập huấn

=====Trần Linh=====