Thông tin thành viên
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hải
Email: th.bk1.ltthai@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Bình Khê I
Chức vụ: Giáo viên (giảng dạy lớp 1)
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 59       Đã duyệt: 52       Tổng điểm: 226

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt