Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn hè năm học 2016-2017 triển khai mô hình VNEN .

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn hè năm học 2016-2017 triển khai mô hình VNEN .

Thực hiện công văn số 680/PGD&ĐT-CMTH, ngày 08 tháng 8 năm 2016về việc tập huấn về nâng cao năng lực cho CBQL, giáo viên tiểu học về dạy học theo Mô hình VNEN.


Hôm nay, ngày 10 háng 8 năm 2016 trường Tiểu học Bình Khê I tiến hành triển khai nội dung tập huấn, về dự có đ/c Đoàn Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chỉ đạo buổi tập huấn có đ/c Nguyễn Thị Thảo(phụ trách chuyên môn) - Phó hiệu trưởng.       

      Với mục tiêu của mô hình nhằm hướng dẫn giáo viên biết cách tổ chức lớp học, thực hiện hướng dẫn điều chỉnh dạy học các môn học, cách bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh chậm tiến bộ vào buổi hai,….Đổi mới đồng bộ các hoạt động sư phạm trong nhà trường nhằm bảo đảm cho học sinh được tự quản, tự tin trong học tập, chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng qua tự học và hoạt động tập thể, giúp các em phát huy tốt các kỹ năng như: giao tiếp, hợp tác, tự đánh giá lẫn nhau trong giờ học, phù hợp với điều kiện về năng lực đội ngũ giáo viên, thiết bị giáo dục của hầu hết các trường học Việt Nam mới.

Tập  huấn về dạy học theo Mô hình VNEN góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường tiểu học Bình Khê I.

Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Thị Thảo(phụ trách chuyên môn) - Phó hiệu trưởng

chỉ đạo buổi tập huấn

Đ/c Nguyễn Thị Thảo(phụ trách chuyên môn) - Phó hiệu trưởng

chỉ đạo buổi tập huấn

 

====Trần Linh====