Tập huấn dạy học môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học, ngày 02/03/2019, trường tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn dạy học môn Âm nhạc và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học tới toàn thể cán bộ,giáo viên nhà trường.


        Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Phó hiệu trưởng nhà trường đã chỉ rõ đặc điểm của dạy học và giáo dục học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực; nêu các mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp trong dạy học môn Âm nhạc và phương thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Sau phần lý thuyết chung, toàn thể giáo viên tham gia buổi tập huấn trực tiếp thực hành tổ chức hoạt động dạy học môn Âm nhạc và tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp Tiểu học. Với tinh thần học hỏi nghiêm túc, các đ/c giáo viên  thảo luận, chia sẻ, đóng góp ý kiến để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đi từ lý thuyết vào thực hành.

        Sau buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên tiếp tục vận dụng linh hoạt các kiến thức tập huấn vào việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và dạy học môn Âm nhạc theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong năm học 2018-2019 và những năm học tiếp theo.

Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Thị Phượng – Phó hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo buổi tập huấn

Các đ/c Giáo viên tham gia buổi tập huấn

 

= = = Trần Linh = = =

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất