Xuất bản thông tin

Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch 113/KH-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Sáng ngày 8/4/2015,trường Tiểu học Bình Khê I đã tổ chức cho toàn thể thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, đại diện phụ huynh học sinh nghe trực tuyến Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch số 419/KH – UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Kế hoạch 113/KH – BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 tại điểm cầu trung tâm trường THCS thị trấn Đông Triều do Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều tổ chức.


           

Đại diện giáo viên và phụ huynh kí cam kết

Đại diện học sinh kí cam kết

Trần Linh