Xuất bản thông tin

Ngày hội đọc sách năm 2015

Ngày hội đọc sách năm 2015

Hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới và "Ngày Sách Việt Nam" lần thứ II, ngày 20/ 4/ 2015, trường Tiểu học Bình Khê 1 đã tham gia ngày hội đọc sách do các trường cụm 3 tổ chức.


         

       Với 3 phần thi  như: Giới thiệu cuốn sách em yêu, tiểu phẩm và vẽ và trang trí bìa sách, trường Tiểu học Bình Khê 1 đã hoàn thành tốt các phần thi của mình.

       "Ngày hội đọc sách" nhằm tôn vinh vai trò của sách cũng như tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh, giáo viên có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện phong trào " Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Một số hình ảnh:

Phần thi của em Vũ Kim Anh

Sản phẩm trang trí bìa sách.

Trần Linh