Xuất bản thông tin

Tập huấn nội dung giáo dục Biển đảo

Tập huấn nội dung giáo dục Biển đảo


 

Thực hiện sự chỉ đạo của chuyên môn PGD & ĐT, hôm nay ngày 2/3/ 2013 trường TH Bình Khê I triển khai cho toàn thể CB – GV trong nhà trường tập huấn về nội dung giáo dục Tài nguyên môi trường, biển đảo qua các môn học.

Qua buổi tập huấn các CB – GV trong trường đã nắm được một số quan điểm, khái niệm, các vấn đề về mội trường, biển đảo và chủ trương của Đảng nhà nước ta đối với chủ quyển biển, đảo. Các tổ khối chuyên môn đã cùng nhau thảo luận và đưa các nội dung tích hợp các môn học: Đạo đức, TNXH, Tiếng Việt, Khoa học và Lịch sử Địa lý. Tiến hành đưa chương trình vào phiếu báo giảng và soạn giảng bắt đầu từ tháng 3 năm 2013.

 Buổi tập huấn đã giúp cho  các đồng chí giáo viên thấy được tầm quan trọng của biền đảo nước ta và thấy được vai trò của mình phải tuyên truyền, tự hào và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta.

CTV: Phan Nhung