Xuất bản thông tin

Tập huấn thiết kế bài giảng điện tử E-learning

Tập huấn thiết kế bài giảng điện tử E-learning


 Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trong việc   ứng dụng CNTT trong dạy học và bồi dưỡng các kỹ năng thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-learning,  ngày 16/3/2012 trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế bài giảng điện tử cho tập thể giáo viên nhà trường. Mặc dù thò­i gian tập huấn ch­ưa nhiều Với tinh thần học tập nghiêm túc  các đồng chí đã  có thể hiểu rõ quy trình sử dụng các phần mềm vào thiết kế bài giảng.

 

 

BTV: Vu­o­ng Dần