Xuất bản thông tin

Tổ chức tập huấn hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu

Tổ chức tập huấn hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu

Thực hiện công văn Số: "531/PGD&ĐT-CNTT V/v phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu". Sáng nay, ngày 27/9/2014 trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên.


       Tại buổi tập huấn, giáo viên đã  được Đ/C Nguyễn Thị Hương giới thiệu các tính năng và thực hành  trên trang cá nhân của mình trong việc cung cấp tài nguyên, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy  trên trang cá nhân và trang Web của nhà trường.      

        Trong buổi tập huấn CB-GV đã  sử dụng thành thạo các thao tác quản trị và đăng  tải tài liệu lên trang cá nhân vụ cho công tác dạy và học lên kho tài nguyên của cá nhân cũng như kho tài nguyên của nhà trường..

CB-GV thực hành .

Phan Nhung