Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Bình Khê 1 tổ chức tuyên truyền "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.

Trường tiểu học Bình Khê 1 tổ chức tuyên truyền "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016.

Thực hiện công văn số 899/KH-PGD&ĐT về việc tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" trong ngành GD&ĐT năm 2016 ngày 04/10//2016 của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2016, trường T'H Bình Khê 1 đã tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đến các em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường.


      Tại buổi tuyên truyền, cô Bùi Thị Liên – Tổng phụ trách Đội đã phổ biến cho các em học sinh hiểu về các Hiến pháp, văn bản pháp luật quan trọng mới ban hành. Ngoài ra các em cũng được hiểu các văn bản pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới,…

          Buổi tuyên truyền nhằm lồng ghép giáo dục kiến thức pháp luật cho toàn thể học sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng trong công tác phổ biến pháp luật trong nhà trường.

Hình ảnh:

Đ/c Bùi Thị Liên – Tổng phụ trách Đội tuyên truyền các văn bản pháp luật 

Quang cảnh buổi tuyên truyền

= = = Trần Linh = = =