Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ giai đoạn 2014 - 2017

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ giai đoạn 2014 - 2017

Sáng ngày 17/11/2014 trường Tiểu học Bình Khê I đã tổ chức Lễ phát động chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Triều giai đoạn 2014 - 2017.

          Sáng ngày 17/11/2014 trường Tiểu học Bình Khê I đã tổ chức Lễ phát động chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đông Triều giai đoạn 2014 - 2017.

         Sau lời phát động của cô Bùi Thị Liên - Tổng phụ trách Đội, toàn thể cán bộ giáo viên và các em học sinh đã hăng hái tham gia chương trình.

         Đây là chương trình có ý nghĩa nhằm giáo dục, động viên, giúp đỡ đoàn viên thanh niên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, nuôi dưỡng các tài năng trẻ góp phần xây dựng nguồn nhân lực của huyện. Chương trình cũng  giáo dục cho Đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi có ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, ý thức tiết kiệm trong chi tiêu, phát huy nguồn nội lực trong tổ chức Đoàn - Hội - Đội nhằm chăm lo, bồi dưỡng phát huy tài năng trẻ.

Các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia chương trình

Các em học sinh tham gia chương trình 1000 đồng thắp sáng ước mơ

                                                                                           Trần Linh