Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức chuyên đề cấp trường “Ứng dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên xã hội.

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức chuyên đề cấp trường “Ứng dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên xã hội.

Thực hiện kế hoạch năm học, hôm nay, ngày 02/02/2018 Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức chuyên đề cấp trường "Ứng dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3" với bài dạy "Rễ cây ".


      Tham dự chuyên đề có đông đủ cán bộ và giáo viên toàn trường. Tại buổi chuyên đề các đồng chí cán bộ, giáo viên được nghe báo cáo chuyên đề về việc đổi mới và nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tự nhiên xã hội. Trong báo cáo nêu rõ các biện pháp cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy - học môn  TNXH. Nội dung báo cáo được làm rõ hơn trong tiết dạy TNXH lớp 3 bài 43 – " Rễ cây"  do cô giáo Nguyễn Thị Hà Lan  thể hiện.

Sau khi nghe báo cáo chuyên đề và dự giờ tiết dạy, tập thể giáo viên nhà trường đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để đưa ra ý kiến thống nhất về phương pháp dạy học môn TNXH, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học trong nhà trường. Buổi chuyên đề là dịp tập thể giáo viên nhà trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao tay nghề giảng dạy, đồng thời là một trong những việc làm thường xuyên mà trường tiểu học Bình Khê I thực hiện để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường.

Một số hình ảnh:

 

 

= = = Trần Linh = = =