Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I cho học sinh năm 2017-2018.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I cho học sinh năm 2017-2018.

Thực hiện công văn số : 1282 /PGD&ĐT-CMTH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc kiểm tra cuối học kỳ I cấp tiểu học năm học 2017- 2018.


     Trong 2 ngày 11,12/01/2018, trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức kiểm tra cuối học kì I  cho tất cả học sinh từ khối 1 đến khối 5 với các môn học theo đúng quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT. Tất cả các em học sinh đều có mặt đầy đủ, đúng giờ và làm bài kiểm tra nghiêm túc không có trường hợp vi phạm quy chế. 

          Một số hình ảnh:

 = = = Trần Linh = = =