Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.

Chiều ngày 10/10/2016, Chi bộ Trường Tiểu học Bình Khê 1 đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho hai quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.


        Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Đoàn Thị Nhung – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

      Tại buổi Lễ, đồng chí Đoàn Thị Nhung - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho 2 đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt 2 đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng chí cũng đã căn dặn các đồng chí đảng viên mới luôn luôn tu dưỡng đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để trở thành người đảng viên tốt; có lối sống lành mạnh, học tập và nâng cao trình độ để có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; cần nhận thức rõ vai trò tiên phong của một người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

                Hình ảnh tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới:

Đ/c Đoàn Thị Nhung - Bí thư Chi bộ  phát biểu tại buổi lễ

Đ/c Đoàn Thị Nhung - Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp cho 2 đ/c đảng viên 

===Trần Linh===