Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức "Ngày chủ nhật xanh".

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức "Ngày chủ nhật xanh".

Sáng ngày 27 tháng 08 năm 2017, trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức "Ngày chủ nhật xanh", 100% CB-GV-NV trong trường hưởng ứng tham gia tổng vệ sinh dọc tuyến đường của thôn Trại Mới A, xã Bình Khê.


      Tham gia lao động có các thầy cô  trong Ban giám hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo và nhân viên trong toàn trường. Các thầy giáo, cô giáo thực hiện thu gom rác thải, phát quang cây hoang, cỏ dại hai bên cổng trường, trong khuôn viên trường học và tuyến đường mà trường Tiểu học Bình Khê I đăng ký quản lý.

        "Ngày chủ nhật xanh" của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Bình Khê I đã góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Một số hình ảnh:

 Các đ/c giáo viên, nhân viên tham gia phát quang cây hoang, cỏ dại hai bên cổng trường.

Các đ/c giáo viên, nhân viên tham gia phát quang cây hoang hai bên cổng trường.

 

= = = Trần Linh = = =