Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016 năm học 2016 – 2017.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016 năm học 2016 – 2017.

Thực hiện công văn số 144/KH-PGD&ĐT về việc tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Hôm nay ngày 25/2/2017, trường tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra cho các cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của trường.


        Tham dự buổi tập huấn có toàn thể cán bộ, giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Qua tập huấn, các CBQL, giáo viên cốt cán được nâng cao năng lực trong việc xây dựng đề kiểm tra định kì; nắm vững nguyên tắc, kỹ thuật, quy trình xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì và được rèn luyện kĩ năng ra đề kiểm tra định kì theo ma trận; trang bị cho đội ngũ CBQL, giáo viên cốt cán các kĩ năng hỗ trợ cho CBQL, giáo viên về thực hiện xây dựng ma trận đề kiểm tra định kì đối với các môn học.

Một số hình ảnh:

= = = Trần Linh = = =