Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm học 2017- 2018.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm học 2017- 2018.

Điện năng là yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội và góp phần ổn định chính trị, an ninh – quốc phòng ở mỗi quốc gia. Căn cứ công văn số 1077 /PGD&ĐT, ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc tổ chức chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học năm 2017. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, hôm nay ngày 13 tháng11 năm 2017, trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện.


        Tham dự buổi tuyên truyền, có các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí giáo viên nhân viên  trong hội đồng sư phạm trường cùng toàn thể các em học sinh toàn trường. Tại buổi tuyên truyền các em được tham gia trả lời các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra.     

       Với mục đích nâng cao ý thức sử dụng điện hợp lý, góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên của Quốc gia. Mỗi người cùng hành động, bằng những việc làm nhỏ nhất để tiết kiệm điện thông qua các hình thức như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, khi ra khỏi phòng, dùng các thiết bị tiết kiệm điện năng theo khuyến cáo của nhà nước ngay trong gia đình, các trường học, nơi làm việc… 

       Qua buổi tuyên truyền giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của điện năng, thực trạng và ý nghĩa to lớn trong việc sử dụng tiết kiệm điện hiện nay, giáo dục cho học sinh có ý thức tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, trung tay gìn giữ nguồn tài nguyên trên trái đất, bảo vệ cuộc sống và tương lai của chúng ta.  

      Một số hình ảnh:

 

 

 

= = = Trần Linh = = =