Lịch công tác tháng 4-2015


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

 

Số:............/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                               Bình Khê, ngày 03  tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 4 năm 2015

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:

- Duy trì sĩ số lớp, tăng cường công tác tự quản của học sinh.

- Rà soát đối tượng học sinh khuyết tật, tăng cường công tác phụ đạo HS yếu.

2. Chuyên môn:

- Thực hiện đúng nội dung chương trình, các nội dung giảm tải và nội dung tích hợp, đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng đồ dùng và ứng dụng CNTT trong  dạy học.

- Thi làm đồ dùng dạy học. Học sinh và giáo viên thi viết chữ đẹp cấp Thị xã.

- Tăng cường kiểm tra công tác đánh giá học sinh theo Thông tư  30/2014.

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Lực lượng tham gia

 

01-03

Duyệt chương trình, kế hoạch của giáo viên, tổ chuyên môn.

BGH+Tổ trưởng

 

04

- Họp Hội đồng, sinh hoạt chuyên môn trường.

 

CBGVNV toàn trường.

06

- Kiểm tra nền nếp dạy học của giáo viên.

BGH

 

07

Kiểm tra công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

BGH, TT, TP tổ CM

 

08

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy - học của giáo viên và học sinh.

BGH

09

- Chấm đồ dùng tự làm của giáo viên và chấm giải pháp sáng tạo của giáo viên.

TTCM, đ/c Thảo, Dần

10

 - Kiểm tra toàn diện giáo viên.

BGH

11

- Sinh hoạt chuyên môn tổ

- Tổ chức "Ngày hội vệ sinh môi trường".

CB GV toàn trường

 

13-16

- Kiểm tra nền nếp các lớp.

- Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo TT 30/2014.

 

BGH

17

- Tổ chức "Ngày hội đọc sách" tại cụm trường THCS Tràng An.

BGH, TPTĐ,TT

20-24

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ thăm lớp.

BGH

25

- Dạy bù ngày 29/4/2015

   TTvà GV

27

Kiểm tra nề nếp dạy học của giáo viên.

CBGVNV

29-03/5

- Nghỉ ngày l(10-3) và nghỉ 30/4, 01/5.

CBGVNV, HS

 

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (Đã ký)

                                                                             Đoàn Thị Nhung


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu