Asset Publisher

Trường tiểu học Bình Khê I cùng các trường trong cụm 3 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã phần thi thực hành năm học 2017-2018.

Trường tiểu học Bình Khê I cùng các trường trong cụm 3 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã phần thi thực hành năm học 2017-2018.

Thực hiện Kế hoạch số 1083/KH-PGD&ĐT ngày 20/10/2017 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã đối với giáo viên tiểu học năm học 2017-2018; Sáng ngày 12/12/2017, trường Tiểu học Bình Khê I cùng các trường trong cụm 3 tổ chức thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã phần thi thực hành năm học 2017-2018. Trường có 17 đồng chí giáo viên tham gia dự thi.


     Căn cứ kết quả của Ban Giám khảo chấm bài kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm 2017-2018; Cùng với thi sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, giáo viên tham gia dự thi năng lực về lý luận dạy học phương pháp, kỹ năng, ứng xử tình huống sư phạm; thực hành giảng dạy trên lớp 1 tiết tự chọn và 1 tiết rút thăm do Ban Tổ chức quy định ở tất cả các bộ môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, thể dục, tự nhiên xã hội, mĩ thuật, khoa học…  

     Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong các trường tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường. Hội thi còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhằm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục.     

Một số hình ảnh Hội thi:

Tiết TNXH  lớp 3C do đ/c Nguyễn Thị Hà Lan thực hiện

Tiết  Mĩ thuật  lớp 1A do đ/c Bùi Thị Liên thực hiện

Tiết  TNXH do đ/c Nguyễn Thị Hương  - GVCN 3A thực hiện

 = = = Trần Linh = = =