Asset Publisher

Trường tiểu học Bình Khê I cùng các trường trong cụm 3 tổ chức phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2015-2016.

Trường tiểu học Bình Khê I cùng các trường trong cụm 3 tổ chức phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2015-2016.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-PGD&ĐT ngày 05/01/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã về kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2015-2016; Sáng ngày 07/03, trường Tiểu học Bình Khê I cùng các trường trong cụm 3 tổ chức phần thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm học 2015-2016. Có 23 đồng chí giáo viên các trường cùng dự thi.


     Căn cứ kết quả của Ban Giám khảo chấm bài kiểm tra năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã năm 2015-2016; Cùng với thi sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, giáo viên tham gia dự thi năng lực về lý luận dạy học phương pháp, kỹ năng, ứng xử tình huống sư phạm; thực hành giảng dạy trên lớp 1 tiết tự chọn và 1 tiết rút thăm do Ban Tổ chức quy định ở tất cả các bộ môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh, thể dục, tự nhiên xã hội, mĩ thuật, khoa học…  

     Thông qua hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã, tạo điều kiện để cán bộ giáo viên có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" trong các trường tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường. Hội thi còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó nhằm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục.     

Một số hình ảnh Hội thi:

Tiết  Tiếng việt của đ/c Phan Hồng Nhung lớp 4B

Tiết Tập đọc lớp 3A của đ/c Ngô Thị Phượng

Tiết Địa lý lớp 4C của đ/c Huỳnh Thị Phương Anh