Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức “tuần sinh hoạt công dân- học sinh” – tuần lễ khởi đầu năm học mới 2016-2017.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức “tuần sinh hoạt công dân- học sinh” – tuần lễ khởi đầu năm học mới 2016-2017.


   Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sáng ngày 23/8/2016, trường tiểu học Bình Khê I tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh" cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

     Tại buổi sinh hoạt, Đ/c Đoàn Thị Nhung – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung sinh hoạt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường. "Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh" là dịp để các bạn tìm hiểu, tiếp cận với trường mới, lớp mới, thầy cô, bạn bè mới. Tuần sinh hoạt công dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp các bạn hiểu rõ và vận dụng các nội quy, quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Phòng Giáo dục - Đào tạo và Nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, công tác an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

     Với tâm thế phấn khởi của cả cô và trò cùng sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, hy vọng trường tiểu học Bình Khê I sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

Một số hình ảnh:

Đ/c Đoàn Thị Nhung –  Hệu trưởng nhà trường triển khai nội dung sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

===Trần Linh===