Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I cho học sinh khối 4,5 năm 2017-2018.

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I cho học sinh khối 4,5 năm 2017-2018.

Thực hiện công văn số 1121 /PGD&ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều về việc kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017- 2018.


          Sáng ngày 13/11/2017, trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức  cho học sinh khối 4,5 làm bài kiểm tra giữa kì I với 02 môn: Toán và Tiếng việt.  Tất cả các em học sinh đều có mặt đầy đủ, đúng giờ và làm bài kiểm tra nghiêm túc không có trường hợp vi phạm quy chế. Các giám thị hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ngay trong buổi kiểm tra .

          Một số hình ảnh:

Học sinh lớp 5B nghiêm túc làm bài kiểm tra 

Học sinh lớp 5C đang làm bài kiểm tra môn Toán

Học sinh lớp 4A đang làm bài kiểm tra môn Toán

= = = Trần Linh = = =