Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "Phương pháp bàn tay nặn bột".

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "Phương pháp bàn tay nặn bột".

Sáng ngày 29/ 11/ 2014 Trường Tiểu học Bình Khê I đã tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "Phương pháp bàn tay nặn bột" năm học 2014 - 2015 cho tất cả các đồng chí giáo viên nhà trường. Đây là một hoạt động quan trọng, thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.


       Tại buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thảo-Phó hiệu trưởng truyền đạt nội dung của đổi mới sinh hoạt chuyên môn; sự khác nhau giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống và sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh; các bước tiến hành một buổi sinh hoạt chuyên môn theo cách tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh; một số phương pháp tiến hành thực nghiệm tìm tòi, nghiên cứu; các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong Phương pháp "Bàn tay nặn bột" .

       Ở buổi sinh hoạt toàn thể giáo viên đã dự giờ tiết Toán lớp 2 của cô Đào Thị Nga. Qua tiết dạy, thầy cô được làm quen và thực hành các kĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài dạy theo đúng tinh thần đổi mới về sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "phương pháp: " Bàn tay nặn bột".  

      Qua buổi tập huấn đã trang bị cho giáo viên các kỹ năng cơ bản, cần thiết như kĩ năng xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ chuyên môn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô có kĩ năng lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, kĩ năng chủ trì, điều hành, chia sẻ thảo luận trong SHCM,…nhằm đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt chuyên môn thực sự thiết thực và có hiệu quả.     

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo- Phó hiệu trưởng triển khai nội dung tập huấn

Các đồng chí giáo viên dự giờ tiết dạy đồng chí Đào Thị Nga

                                                                                Trần Linh