Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, trò chơi trực tuyến trong trường học

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, trò chơi trực tuyến trong trường học

Thực hiện công văn số 568/PGD&ĐT ngày 09/9/2014 về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, ngoại khóa và y tế trường học với nội dung tổ chức các hoạt động PCMT, PCTP và trò chơi trực tuyến trong trường học năm học 2014-2015; Căn cứ công văn số 603/PGD&ĐT ngày 25/9/2014 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 -2015 đối với công tác pháp chế của Phòng GD&ĐT Đông Triều.


     Sáng nay ngày 19/01/2015, Ban chỉ đạo giáo dục pháp luật, phòng chống ma tuý, phòng chống các TNXH trường tiểu học Bình khê 1đã tổ chức  tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, giáo viên, học sinh về ý thức phòng, chống ma tuý; phòng, chống  tệ nạn xã hội và trò chơi trực tuyến trong nhà trường nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma tuý xâm nhập học đường, xây dựng "Nhà trường không có ma tuý", không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

     Qua buổi tuyên truyền giúp cho tập thể giáo viên và học sinh hiểu được ý nghĩa của công tác phòng chống các TNXH trong học đường. Từ đó giáo dục cho các em học sinh có lối sống lành mạnh, hoàn thiện nhân cách góp phần chủ động phòng ngừa các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh :

Đ/c Đoàn Thị Nhung - Hiệu trưởng lên phát biểu khai mạc

 

Đ/c Bùi Thị Liên Tổng phụ trách đội phát biểu tuyên truyền

Trần Linh