Asset Publisher

Trường tiểu học Bình Khê I với Hội thi “Nữ giáo viên với Văn hóa công sở” năm học 2015 – 2016.

Trường tiểu học Bình Khê I với Hội thi “Nữ giáo viên với Văn hóa công sở” năm học 2015 – 2016.

Thực hiện kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, ngày 13/1/2016, trường Tiểu học Bình Khê 1 tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với Văn hóa công sở" năm học 2015 – 2016 tại hội trường UBND xã Tràng An cùng với các trường trong cụm 3.


           Hội thi nhằm tôn vinh tài năng, phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên; góp phần khơi dậy tiềm năng, tình yêu nghề nghiệp của nữ cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện phong trào xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh". Trường tiểu học Bình Khê I rất vinh dự có đ/c Nguyễn Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn nhà trường đại diện cho 37 đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội thi và đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Hội thi giúp đội ngũ nữ giáo viên hiểu đầy đủ hơn các phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" từ đó thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

       Qua Hội thi giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của ngành nói chung và của trường tiểu học Bình Khê I nói riêng thực hiện tốt văn hóa công sở.

Một số hình ảnh:

 

Phần thi của đ/c Nguyễn Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn nhà trường 

Phần thi của đ/c Nguyễn Thúy Vân – Chủ tịch Công đoàn nhà trường 

-----------Trần Linh-----------