Phân công giảng dạy năm học 2017-2018


 

     PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2017-2018

STT

Họ và tên giáo viên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Đoàn Thị Nhung

Hiệu trưởng

Dạy thay chế độ BCH Công đoàn 2tiết/tuần

 

2

Nguyễn Thị Thảo

Phó Hiệu trưởng

Dạy thay chế độ CTCĐ Công đoàn 4tiết/tuần

 

3

Lê Thị Thanh Hải

Giáo viên-Tổ trưởng tổ 1

Chủ nhiệm và dạy lớp 1A

 

4

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên-Tổ phó tổ 1

Chủ nhiệm và dạy lớp 1B

 

5

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 1C

 

6

Nguyễn Thị Phương Thanh

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 1D

 

7

Lê Thị Điềm

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 1E

 

8

Vũ Thị Thu

Giáo viên- Tổ phó tổ 2,3

Chủ nhiệm và dạy lớp 2A

 

9

Đường Thị Phương

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 2B

 

10

Bùi Thị Liễu

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 2C

 

11

Đào Thị Nga

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 2D

 

12

Nguyễn Thị Hương 

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 3A

 

 

13

Ngô Thị Phượng

Giáo viên-Tổ trưởng tổ 2,3

Chủ nhiệm và dạy lớp 3B

 

14

Nguyễn Thị Hà Lan

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 3C

 

15

Nguyễn Quỳnh Ân

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 3D

 

16

Hoàng Thị Huyền

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 3E

 

17

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 4A

 

18

Nguyễn Thúy Vân

Giáo viên- Tổ phó tổ 4,5

Chủ nhiệm và dạy lớp 4B

 

19

Huỳnh Thị Phương Anh

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 4C

 

20

Phan Hồng Nhung

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 5A

 

21

Trần Thị Mai Hương

Giáo viên-Tổ trưởng tổ 4,5

Chủ nhiệm và dạy lớp 5B

 

22

Lô Duy Tân

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 5C

 

23

Vương Thị Phương Thảo

Giáo viên

Chủ nhiệm và dạy lớp 5D

 

24

Bùi Thị Liên

Tổng PT Đội

Dạy 2 tiết Mỹ thuật 

 

25

Trần Thị Thuỳ

Giáo viên

Dạy Mỹ thuật, Thủ công

 

26

Nguyễn Thị Thiềm

Giáo viên

Dạy Tiếng Anh

 

27

Đồng Thị Minh Tâm

Giáo viên

Dạy Tiếng Anh

 

28

Khúc Hồng Lê

Giáo viên

Dạy Tiếng Anh

 

29

Diệp Văn Long

Bí thư Đoàn TN

Dạy Thể dục

 

30

Nguyễn Thị Ngát

Giáo viên

Dạy Thể dục, Thủ công

 

31

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

Dạy Hát nhạc, dạy thay

 

32

Vi Thành Thái

Giáo viên

Dạy Đạo đức, Thủ công

 

33

Tạ Thị Gái

Giáo viên

 

Nghỉ TS

 

 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                   Đoàn Thị Nhung

 


No comments yet. Be the first.