Thông tin thành viên
Họ và tên: Đỗ Thị Ngọc
Email: th.bk1.dtngoc@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trường tiểu Học Binh Khê 1
Website:
Đơn vị: Trường TH Bình Khê I
Chức vụ: GV văn hóa
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 95       Đã duyệt: 83       Tổng điểm: 345

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt