Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Lịch trực Tết Ngyên Đán 2020  

Thời khóa biểu năm học 2019-2020  

Thời khóa biểu năm học 2017-2018  

Trường TH Bình Khê I thăm và tặng quà hộ nghèo cư trú tại thôn Trại Mới B, xã Bình Khê.  

Thực hiện công tác chỉ đạo của Đảng ủy - UBND xã Bình Khê về vận động các ban ngành, đoàn thể, các trường học, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã cùng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017.

Trường tiểu học Bình Khê I tổ chức hội thi tìm hiểu luật an toàn giao thông.  

Trường Tiểu học Bình Khê I tổ chức Hội thi 'Tìm hiểu Luật An toàn giao thông"; Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng ý thức chấp hành luật giao thông, giảm thiểu tai nạn trong quá trình tham gia giao thông, thực hiện tốt nội dung giáo dục an toàn giao thông trong trường...

Thời khóa biểu năm học 2016-2017