Thông báo lịch công tác tháng 01-2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 04  tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:

- Duy trì sĩ số lớp.

- Điều tra phổ cập.

- Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh yếu.

2. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình học kỳ II. Tổ chức chuyên đề cấp trường.

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi tiếng Anh  trên mạng cấp Thị xã và thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Tham gia hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở".

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

04

Họp Ban giám hiệu mở rộng.

GBH

 

05

Duyệt kế hoạch của bộ phận chuyên môn và các tổ chuyên môn.

BGH, TT

06-08

Kiểm tra nền nếp dạy học của giáo viên và học sinh

BGH

09

 Thi viết chữ đẹp cấp trường.

BGH

11-15

- Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch 

BGH

13

Tham gia Hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở.

Đ/c vân, đ/c Thảo

16

Sinh hoạt chuyên môn tổ.

Học sinh thi tiếng Anh trên mạng cấp thị xã.

Đ/c Thảo, Tâm

18

Tổ chức tuyên truyền về tác hại và cách phòng tránh ma tuý, tai tệ nạn xã hội, cách phòng tránh.  

CBGVNV và học sinh toàn trường

 

19-22

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy - học của giáo viên và học sinh; kiểm tra sách vở học kỳ II của học sinh.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

BGH, TTCM

23

Tổ chức chuyên đề cấp trường.

Tổ CM khối 2,3, đ/c Thùy MT

25 -29

Kiểm tra nền nếp dạy - học; hồ sơ sổ sách của giáo viên, nhân viên.

- Kiểm tra toàn diện giáo viên theo kế hoạch.

BGH, TTCM

30

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Tổ CM

 

HIỆU TRƯỞNG

((Đã ký)

Đoàn Thị  Nhung

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu