Thông báo lịch công tác tháng 02 năm 2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH KHÊ I

Số: 16/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Bình Khê, ngày 01  tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

1. Công tác phổ cập và phát triển giáo dục:

- Duy trì sĩ số học sinh.

- Xây dựng kế  hoạch phát triển năm học 2016-2017.

2. Chuyên môn:

- Tập trung bồi dưỡng học sinh tham gia thi giải Toán trên mạng và thi viết chữ đẹp cấp thị xã.

- Tổ chức thao giảng mừng Đảng, mừng xuân Bình Thân 2016.

- Tổ chức nghỉ Tết Nguyên đán theo quuy định.

*Nhiệm vụ cụ thể:

    Ngày

               Nội dung công việc

Người thực hiện

 

01

- Duyệt chương trình, giáo án của giáo viên.

- Chiều họp hội đồng sư phạm trường tháng  02-2016.

 

BGH

02

- Tổng vệ sinh toàn trường.

- Kiểm kê tài sản bàn giao cho bảo vệ trước khi nghỉ Tết.

- Trao quà cho học sinh nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán.

BGH

03- 18

Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân  năm 2016.

BGH

16

Gặp mặt đầu xuân, tổ chức tết trồng cây.

BGH

19

- Buổi học đầu tiên của năm mới Bính Thân  2016.

CBGVNV và HS toàn trường

20

 

Học bù ngày 27- 01- 2016 nghỉ tránh rét.

BGH, GV toàn trường

22-29

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

BGH, Tổ trưởng

27

Hội giảng mừng Đảng, mừng xuân.

BGH, các tổ chuyên môn

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                                            Đoàn Thị Nhung  

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu